Torbjörn Jonasson är civilingenjören och reservofficeren som sadlade om och började ägna sig åt ledarutveckling. Han är ledarstilsexpert och hans företag heter följaktligen Ledarstilsexperten Torbjörn Jonasson AB.

Han menar att det talade ordet är det effektivaste sättet att påverka andra människor. Men det räcker inte att kunna snacka, man måste också fylla orden med innebörd och det är här den klassiska retoriken ger oss verktygen. Genom att lära av de gamla grekerna kan vi alla bli bättre talare, bli bättre på att påverka och kanske också bli bättre människor.

Torbjörns bidrag till Retorik all inclusive är att lära ut hur ett riktigt bra tal är uppbyggt.

 

 Magnus Nylander är skådespelaren, regissören och dramapedagogen som startade Månteatern, Kreativa Akademin och Kunskapskabarén.  

Han menar att det är kroppsspråket som bär kommunikationen och att det talade ordet kommer i andra hand. Kommunikation är social interaktion som vi kan träna på med teater som metodik. 

Magnus bidrag till Retorik all inclusive är att lära ut kroppsspråk och ordlös kommunikation.

 

 

 

 


Maria Kellström är sångpedagogen, sångerskan och röstretorikern som grundade Sångskolan Mariavoicestudio.

Hon menar att kärnan i all kommunikation är att använda sin rösts fulla potential och samtidigt lekfullt testa gränser och hitta personliga sätt att leverera ett budskap.

Marias bidrag till Retorik all inclusive är att lära ut hur du får rösten att bära och förmedla budskap och känslor.