För att över huvud taget kunna övertyga någon måste du hitta argument som håller. Åhörarna måste känna att du verkligen har tänkt igenom det du säger. Något av det skönaste du kan uppleva som talare är när du ser ljuset tändas i åhörarnas ögon. När du riktigt känner att de tror på det du säger och att de håller med.

Ett bra tal har en disposition som fungerar som en ledstång genom hela talet. Om du vill hålla ett övertygande tal, är detta en bra disposition.

Ett tal ska inte bara vara kort och kärnfullt, det ska dessutom vara vackert. Kryddar du talet med retoriska figurer, blir det tilltalande för åhöraren.

Det finns inget tråkigare än att höra en talare läsa upp ett tal innantill. Det finns inget svårare än att lära sig ett tal utantill. Det finns inget roligare än att berätta en historia.

Åhörarna påverkas inte bara av vad du säger utan minst lika mycket av hur du framför talet. Man brukar säga att kroppsspråket betyder 60%, rösten betyder 30% och det vi säger betyder 10%.